Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Ciklidfronten
Av: Marcus Zadenius

Först skulle jag vilja tacka alla som hjälpte NCS med ciklidstämman på Akvariets dag i Stockholm. Jan Prevéus som på ett utmärkt sätt höll i det hela och gjorde stor reklam för vårt sällskap. Föredragshållarna Helmut Pinter och Sven-Erik Fornbäck. På stämman togs upp den del saker. Bl.a. skulle man vilja ha medlemsförteckningen i början av året och alla nya medlemmar i varje nr. och inte som nu att medlemsförteckningen kommer i slutet av året. Medlemsförteckningen för 1981 kommer i nr ...