Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Report on the fish and fisheries of Lake Nyasa
Av: Lars Andersson

Det är titeln på en vetenskaplig rapport med Bertram, borleyi och Trewavas som författare. Det är en mycket gedigen rapport som visserligen främst behandlar fisk och fiske ur en lokalt fiskerinäringsmässig synpunkt, men ändå innehåller för många av oss mycket intressanta uppgifter. Rapporten, som är tryckt 1942 innehåller ca 180 sidor varav de sista 80 består av olika tabeller och listor över bl.a. temperaturen i vattenytan och vid olika djup på olika platser i sjön, pH-värde vid olika djup och ...