Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Det nominella slktet Pelmatochromis : Cichlidkromosomer
Av: J. J. Scheel

Ur Advanced Aquarist magazine, May 1972, p.6-7
versttning: S. O. Kullander - Gullnget

Kromosomantalet och dessa kromosomers morfologi karakteriserar de olik arterna inom vissa taxonomiska fiskgrupper (t.ex. rivuliner), medan inom andra taxa (t.ex. barberna) olika arters kromosomuppbyggnad r oskiljbar.

Jag har studerat nio olika fenotyper av det nominella slktet Pelmatochromis och jag fann tta tydligt olika kromosomkomplement (karyotyper). Dessa hnfrs klart ...