Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

NCS "Danmark"
Av: Bjarne Breiting

Den 24 november 1969 höll Nordiska Ciklidsällskapet "Danmark" årsmöte på Danmarks Akvarium. Omkring 25 personer mötte upp, däribland en del gäster.

Efter ordförandens årsberättelse blev det val och den nya styrelsen fick följande utseende:

Ordförande: Erik Lind. Larsen
Kassör: Benny Larsen
Sekreterare: Bjarne Breiting
Suppleant: Knud Nielsen
Revisor: Svend Jacobsen
Revisorssuppl.: Leif Nielsen

Därefter bl ...