Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Protokoll fört vid NCS sammanträde
Av: Yngve Skoglund

Skövde den 12 april 1969

§1. Ciklidbladet diskuterades. Skoglund meddelade att han inte ensam kunde fortsätta att utge bladet utan behövde hjälp. Bo Lindquist och Björn Velinder i Stockholm lovade hjälpa till och skulle ombesörja dragning hopslagning och utsändning av bladet. Ingen kunde dock åta sig maskinskrivningen ev stencilerna varför vi måste fortsätta söka efter en maskinskrivare. Ciklidblatdets ut ...