CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Inledning
Av: Yngve Skoglund

Riksstämman i Skövde närmar sig. Tänker Du komma dit? I så fall kan vi säkert resonera med varandra om NCS. Fundera på följande.

1. Känner jag någon eller några som skulle lämpa sig som revisorer och som är villiga att bli det.

2. Känner Du någon som är villig att en gång i månaden skriva ut 5-6 stenciler.

3. Känner Du någon eller några som kan åtaga sig att dra dessa stenciler, slå hop dem, skicka iväg dem osv.

4. Kom med försl ...